Dog 1 KimberDog 2 Gordiedog 3 AnnieDog 4 OdeDog 5 TacyDog 6 RedyDog 7 RemiDog 8 TankDog 9 LunaDog 10 WickedDog 11 CinchDog 12 DozerDog 13 VinnyDog 14 RangerDog 15 ParkerDog 16 RushDog 17 RebaDog 18 EvaDog 20 KaiDog 22 NellieDog 23 MitteDog 25 IvyDog 27 HankDog 28 WinnieDog 29 PreacherDog 30 Loki